Fudbalski tereni

U neposrednoj blizini Verde Complex-a, FK PODGORICA izgradio je glavni teren „DG Arena“ (sa prirodnom podlogom), koji trenutno ima istočnu tribinu sa 1500 mjesta, a klub posjeduje i pomoćni teren sa vještačkom podlogom.
Pored već realizovanog, u toku je izgradnja zapadne tribine stadiona „DG Arena“, koja će imati oko 2900 mjesta, a svemu nabrojanom u narednih šest mjeseci pridružiće još dva pomoćna terena, jedan sa prirodnom, a drugi sa vještačkom podlogom.
Dakle, u bliskoj budućnosti, na raspolaganju će biti fudbalski kompleks sa glavnim terenom, kapaciteta 4.400 mjesta i tri pomoćna terena (jedan sa prirodnom i dva sa vještačkom podlogom).
Na terenu postoje svlačionice i drugi sadržaji neophodni za odigravanja prvenstvenih utakmica i treniranje fudbalskih ekipa.
Svi tereni su na raspolaganju i gostima našeg kompleksa. Zahvaljujući dobrim poslovnim odnosima izmedju hotela i kluba, cijena najma terena se prilagodjava konkretnom zahtjevu tima.