Škola plivanja i vaterpola

Škola plivanja i vaterpola

Škola plivanja i vaterpola organizuje se na bazenu VERDE COMPLEX-a.

Prijave novih članova se vrše na SPA recepciji.

 

TERMINI

Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak  10:00-11:30h Vaterpolo
Ponedeljak, Srijeda, Petak 10:00-11:15h i Subota 09:00-10:00h Plivanje
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak  15:00-16:30h Vaterpolo
Ponedeljak, Srijeda i Petak 15:00-16:15h Vaterpolo škola
Ponedeljak, Srijeda, Petak 16:15-17:30 i Subota 09:00-10:00h Plivanje
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak  16:30-18:00h Vaterpolo
Utorak, Četvrtak 16:00-17:00h i Subota 10:00-11:00h Škola plivanja


TERMINI ZA POČETNIKE

Utorak, Četvrtak 10:00-11:00h i Subota 09:00-10:00h
Utorak, Četvrtak 17:00-18:00h i Subota 11:00-12:00h

 

 

Prilikom upisa potrebno je donijeti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Ljekarsko uvjerenje
  3. Dvije slike

 

Uplate se vrše na spa recepciji do 10-og u mjesecu, za tekući mjesec.

 

Prilikom upisa, dijete dobija programiranu narukvicu, koja će služiti kao propusnica za ulaz na bazen. Bez narukvice, prisustvo treningu neće biti moguće.

 

Cijena mjesečne članarine je 40,00 eura.

 

 

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati  SPA recepciju hotela na 020/44 00 04 ili putem e-maila wellness@verdecomplex.com